sobota, 4 sierpnia 2012

Lipcowy staż z shihanem Gordonem Jonsem.

Bardzo opornie mi idzie napisanie czegokolwiek na temat ostatniego weekendu.
Nie bardzo mogę znaleźć odpowiednią formę dla mojego rozentuzjazmowania.

Wydarzenie, w którym mogliśmy brać udział to krok milowy dla naszego klubu. To szansa na otwarcie się i czerpanie nie tylko z nauk hołubionych polskich instruktorów czy gloryfikowanych Japończyków. To okazja aby poznać innych, bez względu na nację, ludzi którzy często swoje życie poświęcili sztukom walki.
Projekt, który kiełkuje przy wsparciu UKA to idea ścisłej i świadomej współpracy klubów w Europie i na świecie mającej na celu jak najpełniejsze czerpanie ze wzorców przekazywanych z Aikikai Aikido Hombu Dojo. Dzięki wymianie doświadczeń i łatwiejszemu dostępowi do instruktorów, którzy swoje aikido szlifują podczas regularnych wizyt w Japonii.


Od piątkowego wieczora do niedzielnego poranka mięliśmy okazję trenować z shihanem Gorgonem Jonsem i Adamem Hurlinem, który mu towarzyszył.
Dane nam było gościć przyjaciół z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, dopisali także starzy znajomi ze Zduni, którzy trenują w innych klubach, serdecznie wam dziękujemy za wsparcie nas swoją obecnością.

Shihan Gordon Jones prosił podczas treningów, by szczególną wagę przykładać do podstaw. Podstawowych technik. Podstawowych ruchów. Podstawowego ukemi. Ja chciałbym przekazać czytającym ten wpis jego apel. Bez fundamentów nawet najbardziej wymuskany gmach się zawali i nie ważne ile gargulców bardzo złotych będzie strzegło dachu..


It comes pretty hard for me to write about last weekend.
It is really difficult to find a form for my overenthusiastic attitude towards it.

Event that we could encounter was a huge step forward for our club. It is a chance to get more open minded and to derive not only from teaching of cherished polish instructors or glorified Japanese. It is an opportunity to get know other, doesn't matter nationality, people who often give their's live to martial arts.
Project that sprouts now under UKA's patronage can be a realisation of an idea of close and conscious collaboration between aikido clubs in Europe and oversees to be able draw deeper from standards presented by Aikikai Aikido Hombu Dojo. By exchange of experiences and easier access to instructors who their own aikido polish up regularly visiting Japan.

From Friday evening to Sunday morning we have had a privilege to train under instruction of shihan Gordon Jones and Mr Adam Hurlin who came to visit us.
We could be a host to our  friends from Łódź and Piotrków Trybunalski. We met some of our old friends from Zduńska Wola who train elsewhere. Thank you all for your support.

Shihan Gordon Jones during classes repeated to be especially aware of basics and to train them constantly and with a great care. Basic techniques. Basic moves. Basic ukemi.
I would like to repeat after him. To you who read this post. Without a foundations even the most sophisticated building will collapse and doesn't matter how many gold encrusted gargoyles will guard to a roof.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza